top of page

Välkommen till Lutherska Bekännelsekyrkans i Finland hemsidor!

 

Vi är en luthersk frikyrka som grundades 2002 och registrerades som ett kyrkligt samfund 2004.

 

Vi vill, genom en rätt förvaltning av Ordet och sakramenten, förkunna för alla människor den frälsning som har skett i Kristus Jesus.

 

Vi tror och lär att Bibeln är Guds ord och därmed alltigenom pålitlig och ofelbar. Bibeln är enda norm och rättesnöre för tro, lära och liv. Den försäkrar oss syndiga människor om frälsningen i Kristus och våra synders förlåtelse.

 

Vi bekänner oss till alla de lutherska bekännelseskrifterna i Konkordieboken av år 1580, eftersom de i allt stämmer överens med Bibeln.

 

Endast Guds ord får förkunnas i våra församlingar. Bibeln förbjuder splittringar eller sinsemellan oeniga grupper inom kyrkan. Irrlära ska därför inte godkännas inom kyrkan.

 

Vi gör inte anspråk på att vara en “ren” kyrka i den meningen att den bara består av sant troende, för endast Gud känner alla människors hjärtan.

 

Vi tillhör Confessional Evangelical Lutheran Conference (Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen) och står i kyrkogemenskap med flera kyrkor runt om i världen, bl. a. Lutherska Bekännelsekyrkan i Sverige, Wisconsin Evangelical Lutheran Synod i USA, Ukrainian Lutheran Church i Ukraina och Evangelisch-Lutherische Freikirche i Tyskland.

 

Vill du kontakta oss se längst ner på sidan. För predikningar och material på svenska hänvisar vi till vår svenskspråkiga systerkyrka S:t Johannes församling i Österbotten, se länk.

bottom of page