top of page

Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko

Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko (SLT) on vuonna 2002 perustettu itsenäinen ja vapaa luterilainen kirkkokunta. Virallisen uskonnollisen yhdyskunnan aseman kirkko sai 19. elokuuta 2004. Kirkko uskoo, opettaa ja tunnustaa, että Raamattu on Jumalan sana ja siksi se on kaikilta osin luotettava ja erehtymätön. Se on ainoa normi, sääntö ja ohje uskon, opin ja elämän asioissa. SLT tunnustautuu kaikkiin luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin, jotka koottiin vuoden 1580 Yksimielisyyden kirjaan, koska ne ovat kaikilta osin yhdenmukaiset Raamatun opin kanssa.

SLT:ssa ja sen seurakunnissa Jumalan Sana on julistettava puhtaasti ja selvästi eikä niissä saa opettaa tai suvaita mitään mikä on ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa.

 

SLT haluaa puhtaan Sanan ja oikean sakramenttien toimittamisen kautta julistaa kaikille ihmisille pelastuksesta, joka on tapahtunut Kristuksessa ja Kristuksen kautta.

 

SLT opettaa yhtäpitävästi Raamatun kanssa, että koko kirkon ja seurakuntien tulee olla yksimielisiä kaikessa mitä Jumala Sanassaan opettaa eikä sallia hajaannuksia tai erimielisiä ryhmiä sisässään. Mikäli opillisia harhoja ilmenee, niihin puututaan kirkkokurilla.

 

SLT ei väitä olevansa “puhdas” tai “pyhä” kirkko siinä merkityksessä, että se koostuu vain ja ainoastaan todellisista uskovista. Jumala yksin tuntee kaikkien ihmisten sydämet. Koska tiedämme olevamme syntisiä ja turmeltuneita ihmisiä, tarvitsemme puhtaan ja selvän Jumalan Sanan, joka vakuuttaa meidät syntiemme anteeksiantamuksesta. Raamattu on puhdas ja selkeä Jumalan Sana, ja siitä emme voi vähääkään poiketa. Luther sanoo, “Oppi ei ole meidän, vaan Jumalan ja me olemme kutsutut olemaan Hänen palvelijoitaan. Siksi emme voi väheksyä tai muuttaa pienintäkään pilkkua opissa.”

 

SLT on yksi Tunnustuksellisen evankelis-luterilaisen konferenssin (TELK:in) jäsenkirkosta.

 

Sisarkirkkoja

 

- S:t Johannes Evangelisk-Lutherska församling i Vasa och Lepplax

- Ruotsin Lutherska Bekännelsekyrkan (LBK) 

- USA:n Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS)

- Evangelical Lutheran Synod (ELS)

- Latvian Konfesionali luteriskas baznicas

- Ukrainan Ukrainian Lutheran Church sekä Saksan Evangelisch-Lutherische Freikirche.

 

Toivomme, että kaikki tulevat toteamaan meidän kaikessa haluavan pitäytyä Jumalan sanaan ja raamatulliseen yksimielisyyteen.

 

Pankkitilit:

 

    Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko: FI06 1154 3000 1057 30

 

    Helsingin Luterilainen Tunnustusseurakunta: FI57 2242 1800 0143 51

 

    Haukiputaan Luterilainen Tunnustusseurakunta: 574075 – 284673

bottom of page