top of page
24112935-800x_.jpg

Kuukauden sana

AAMEN HERRAN SANA

Maaliskuu 2023

Toimitus / Meditations

tammikuu 4. 2022, s 40

 

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi     syntyneen (Gal 4:4)

                                                                  Vaimosta syntynyt

 

Samoin kuin meistä jokainen, myös Jumalan Poika Jeesus on syntynyt vaimosta. Tunnustamme Nikaialaisessa uskontunnustuksessakin: ”Hän tuli ihmiseksi”.  Ja Jumalan Poikana hän on totisesti myös ”Jumalan kirkkauden säteily ja jumalallisen olemuksen tarkka kuva, joka kantaa kaikki voimansa sanalla” (Hepr 1:3). ”Hän myös on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa” (Kol 1:17). Ja kuitenkin samalla, tämä jumalallinen Jumalan ainoa Poika ennen aikojen alkua, on lihaa ja verta niin kuin mekin. Tämä Vapahtajamme todellinen ihmisyys, ja täydellinen olemus näkyvät erityisen selvinä joulun evankeliumissa (Luuk 2:6-7). ”Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani seimeen makaamaan”. Jeesus kasvoi ja kehittyi äitinsä kohdussa yhdeksän kuukautta. Ja tuli hetki myös Maria äidille, kun hänen oli kerrottava Joosefille: ”Joosef nyt on aika, lapsi syntyy”. Ja Maria synnytti Jeesuksen luonnollisella tavalla, kuinkas muuten. Ja vastasyntynyt pieni Jeesus oli täysin riippuvainen äitinsä Marian ja kasvatusisänsä Joosefin hoivasta ja huolenpidosta niin kuin kaikki lapset vanhemmistaan. Maria vaatetti Jeesuksen kapaloon ja pani seimeen olkien päälle. Hehän olivat silloi majoittuneet betlehemiläiseen eläinsuojaan. Eikö Jeesuksen elämä todella alusta asti ollut kertakaikkisen inhimillinen!

 

Kun Jumala päätti antaa Poikansa tulla ihmiseksi, yhdeksi meistä, hän toteutti sen hämmästyttävän ihmeen kautta. Ajatella nyt, neitsyt sikiää tosi Jumalan, pyhän Hengen voimasta. Ja Raamatun sana todistaa Kol 1:15: ”Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa”. Miksi Jumala sitten toteutti tämän ihmeen? Niin, siksi kun me jokainen olimme kirouksen, kuoleman ja kadotustuomion alaisia. Jumalan antama pyhä laki on tässä yksiselitteisen selvä, Gal 3:10 : ”Kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia”. Jumalan oikeudenmukainen rangaistus syntimme vuoksi häämötti edessämme lopullisena siksi, ettemme kykene moitteettomasti, niin lainkaan selviytymään siitä mitä laki edellyttää ja vaatii. Emme rakasta Jumalaa emmekä lähimmäisiämme niin kuin Jumalan laki käskee. Ja rangaistus lain noudattamatta jättämisestä on iankaikkinen tuomio ja karkotus elävänä kadotukseen.

 

Mutta rakkaudessaan meitä kohtaan Jumala sanoo, ettei hän iloitse yhdenkään syntisen kuolemasta, vaan haluaa että kaikki, siis todella kaikki pelastuisivat. Hänen sydämensä halu ei voi muuta kuin että käännymme synnin tieltä ja saamme elää iankaikkisesti. Tämän tähden Jumala lähetti Poikansa ihmiseksi, lunastamaan meidät lain alaiset. Ja Jeesuksen täydellisen kuuliaisuuden ja kuoleman kautta on kirouksemme nyt poissa. Marian Pojan ja Jumalan Pojan uskollisuuden kautta, on kaikki syntimme annettu anteeksi. Usko se niin saat elää!  

 

Oi kolmiyhteinen Jumala, ota vastaan ylistys, kunnia ja kiitos, että annoit Poikasi syntyä vaimon kautta tehtävään pelastaa meidät synnin kirouksesta ja kuolemasta. Aamen.                

Helmikuu 2023

Toimitus / Meditations

tammikuu 3. 2022, s 39

 

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen.

                                                              Jumala lähetti Poikansa

 

Jumalalla on siis Poika. Hän on myös Marian poika, mutta myös, niin kuin enkeli Gabriel Marialle kertoi, ”Korkeimman Poika” (Luuk 1:32). Tämä Jumalan aivosyntyinen Poika oli ”alussa Jumalan tykönä” (Joh 1:2). Hän on ”Alfa ja Omega, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu” (Ilm. 22:13), iankaikkinen (ikuinen). Jumalan Poika on myös ”Isän helmassa” (Joh 1:18). Tämän todisti myös Poika itse sanoen: ”Minä ja Isä olemme yhtä" (Joh 10:30). Kaksi kertaa Isä sanoo taivaasta: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt" (Matt 3:17 ja 17:5). Ja ajatella: tästä kaikesta ainutlaatuisuudesta huolimatta Jumala lähetti tämän rakkaan oman Poikansa langenneeseen maailmaan. 

Samalla viikolla, kun Jeesus naulittiin ristille, hän kertoi vertauksen petollisista viinitarhureista, jotka vuokrasivat eräältä perheenisännältä viinitarhan. Mutta, kun tuli sadon korjuun aika, he kieltäytyivät antamasta hänellä kuuluvaa osaa hedelmien sadosta. Maanomistaja lähetti kaksi kertaa palvelijansa perimään itselleen kuuluvaa satoa, mutta molemmilla kerroilla palvelijat pahoinpideltiin, kivitettiin ja tapettiin. Kun Jeesus nyt jatkaa vertausta hän sanoo: ”Viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa (Matt 21:37). Tässä on nyt se kohta, jossa meidän tulee kysyä itseltämme: ”Kuka ihmeessä tekisi sellaista, että lähettäisi oman poikansa tilanteeseen, jossa hänen palvelijansa on jo pahoinpidelty, kivitetty ja tapettu”? 

Niin rakas lukija, vastaus kuuluu: JUMALA! Jumala teki näin! Hän lähetti oman rakkaan Poikansa meidän langenneitten väkivaltaiseen maailmaan. Jumala lähetti Poikansa juuri sellaisten ihmisten tähden, joita galatalaiset olivat ja joille tämä kirje kirjoitettiin, eli ihmisisten tähden jotka ”purivat ja söivät toisiaan” sanallisilla hyökkäyksillä ja herjauksilla (Gal 5:15). Jumala lähetti Poikansa juuri sellaisten ihmisten tykö kuin galatalaiset, jotka tekivät kiusaa toisilleen kaupallistamalla pelastussanoman, uskon kautta yksin armosta Jeesuksessa Kristuksessa, sanomaan että pelastus täällä ansaitaan omilla hyvillä teoilla. Jumala lähetti oman Poikansa juuri tällaisten ihmisten tähden, joita galatalaiset olivat, joiden syntisen lihan teot (”ansiot”) oli aivan ilmeisiä ja kaikkien nähtävänä: ”seksuaalinen moraalittomuus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset” (Gal 5:19-21). Niin rakas lukija, Jumala lähetti Poikansa langenneeseen maailmaan, eikä tietenkään vain galatalaisten tähden, vaan meidän, joka ainoan yhä perisynnissä ja tekosynneissä elävän tähden. Hän lähetti Poikansa siksi, ettemme uskossa Häneen enää eläisi synnin orjina, vaan Jeesuksen Kristuksen sovittamina, Jumalan itselleen adoptoimina lapsina.

 

Kiitos rakas taivaallinen Isä valtavasta rakkauden teostasi, kun lähetit meille pelastajaksi oman Poikasi. Aamen      

Tammikuu 2023

Toimitus / Meditations

tammikuu 2. 2022, s 38

 

”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen”. Gal 4:4.

                                                                          Kun aika oli täytetty

Siksi he olivat juuri silloin paikalla, ”koska Marian synnyttämisen aika tuli” (Luuk 2:6). Lapsen syntymän tarkkaan ajankohtaan liittyy aina tietty epävarmuus. Ns. laskettu aika on kyllä määritetty, mutta kaikki tietää että vauva voi syntyä joko vähän aikaisemmin tai vähän myöhemmin. Herramme Jeesus sen sijaan syntyi juuri hetkellä jonka Jumala oli asettanut. Me emme tosin varmuudella tiedäkään tarkkaa päivää tai edes vuotta milloin se tapahtui. Mutta sen tiedämme Sanasta että Jumala lähetti Poikansa maailmaan kun aika oli täysi. Voimme sitten tietenkin spekuloida miksi Jumala oli asettanut Poikansa maailmaan tulolle juuri tietyn ajan. Esimerkiksi tuohon aikaan puhuttiin Kreikan kieltä maailmassa jo varsin yleisesti. Tämä mahdollisti että hyvä sanoma Vapahtajan syntymästä voitiin heti ymmärtää maailmassa varsin laajasti. Ja Rooma esim. oli rakentanut jo silloin varsin merkittävän ja laajan tieverkoston suureen valtakuntaansa, mikä yhä edelleenkin on olemassa. Tämäkin asia mahdollisti hyvän sanoman Jeesuksen syntymästä leviämisen laajalle nopeasti. Myös Rooman valtakunnassa toteutettu hyvä lain ja järjestyksen käytäntö teki matkustamisen niin maalla kuin merillä turvallisemmaksi kuin ennen. Näin ryövärit ja merirosvot olivat todennäköisesti myös vähemmän kuin  ennen esteenä hyvän sanoman leviämiselle. 

Mutta Raamattu ei kerro että mikään näistä yhteiskunnallisista tekijöistä olisi ollut Jumala päätöksen vaikuttimena milloin hän ajallisesti lähetti Poikansa maailmaan. Mutta sen sijaan tiedämme myös Sanasta että rakastava Jumalamme suunnitteli pelastuksemme jo aikojen alusta, ja lupasi lähettää meille syntisille Vapahtajan synneistämme. Niinpä uskollisten uskovien sukupolvi toisensa perään aina Aatamista Abrahamiin, Sakariaan jne. katsoivat Sanassa luvattua, suunnitelmaa, odottaen sen toteutumista. Ja vihdoin, kun Jumala aiojen hän alussa asettama aika oli täysi hän lähetti Poikansa meille. Uuskollinen ja varma lupaus vaimon siemenestä toteutui (1 Moos 3:15) joka pelastaa meidät ansaitsemastamme kuolemasta synteihimme.

 

Jumalamme uskollisuus meitä kohtaan hän lupauksissa rohkaisee meitä kun saamme alkaa taas uuden armon vuoden. Me odotamme nyt vuorostamme varmassa toivossa päivää kun Herramme Jeesus lupauksensa mukaan tulee toisen ja viimeisen kerran ja taas oikeaan, Jumalan asettamaan aikaan. Mutta silloin hän ei tule alhaisuudessa niin kuin kerran jouluna Betlehemii, vaan ylivoimaisessa kunniassa niin että koko maailma sen näkee. Nikaialaisen uskontunnustuksen sanoin tunnustammekin: ”Me odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevaisen maailman elämää”.  Ja me saamme odottaa ruumiin ja sielun rauhassa tietäen, että mitä tahansa uusi vuosi tuokaan tullessaan, sekin toteutuu Jumalan, kaikkivaltiaan tavaan ja maan Herran hyvän suunnitelman mukaisesti meidän ja koko maailman parhaaksi, ja juuri oikeaan aikaan. 

 

Herra, auta meitä odottamaan sinun tahtosi toteutumista uskossa. Aamen

Joulukuu 2022                                                                                                            

Toimitus / Meditations

lokakuu 16. 2021, s 51

Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle." Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. (Mark 10:15,16).

              

                                          Jeesus kutsuu meidät lapsenuskoon

Jumalan valtakunta koskee aivan jokaista ihmistä. Ja Jeesus on jokaisen ihmisen Vapahtaja. Siksi emme kristittyinä saa laiminlyödä lastemme hengellisiä tarpeita iästä riippumatta. Mutta Jeesus menee päivän sanassa astetta pidemmälle suhteessa pieniin lapsiin. Lapset tarvitsevat tietenkin Vapahtajaa ennen kaikkea syntiensä tähden. Ja Jumala rakastaa lapsia yhtä paljon kuin jokaista ihmistä ikään katsomatta. Mutta Jeesus antaa tässä yllättäen pienen lapsen uskon jokaisen Jumalan ihmisen uskon esimerkiksi. 

Lapset ovat luonnostaan hyvin uteliaita. Heidän mielensä on kuin pesusieni joka imee ja tallentaa tietoa uskomattomia määriä ja nopeasti. He myös kyselevät jatkuvasti voidakseen yhä syvemmin ymmärtää kaikkea mikä herättää heidän huomion ja mielenkiinnon. Ja lapset ovat luottavaisia. ”Koska lähdetään taivaaseen, lähdetään heti”, he voivat sanoa kuultuaan Sanan Eedenin puutarhasta. Ja he mukautuvat vanhempiensa ja opettajiensa asiantuntemukseen luottaen että näiden heille antama informaatio on oikeaa ja totta. Lapset oikein ikävöivät oppimista, ja nuorena saatu opetus säilyy läpi koko elämän. 

Tekstissämme Jeesus asettaa pienet lapset esikuvaksi opetuslapsilleen. Hän sanoo että on hyvä kun on lapsenuskon kaltainen usko joka ottaa vastaan evankeliumin yhtä innokkaasti, uteliaasti, tiedonhaluisesti ja luottavaisesti kuin lapsi. Lapsenusko tutkii Jumalan Sanaa kritiikittä ymmärtääkseen syntisen sydämen tilaa ja Vapahtajan syvällisen tarpeen synnin tähden. Lapsenusko lepää HERRAN rakkauden varassa turvaten häneen joka lähetti Jeesuksen Vapahtajaksemme. Lapsenusko luottaa Jumalan armoon kaikessa tietoisena että rakastava Herramme välittää ja pitää huolen omistaan. Lapsenusko luottaa Jumalan lupausiin, koska näkee uskon kautta suurimman lupauksen, syntisten Vapahtajan, toteutuneena Jeesuksessa. Lapsenusko kantaa myös hedelmää koska se pyhän Hengen avulla imee evankeliumista voimaa elää Jumalan tahdon mukaan. Lapsenusko kiittää ja ylistää Jumalaa kaikesta ja odottaa innolla päivää kun saa kohdata muutkin Jeesuksen pyhät iankaikkisessa kirkkaudessa. 

Antakoon HERRA armossaan meille itse kullekin lapsenuskon niin että joka päivä kuulemme hänen Sanaansa ja imemme evankeliumin kautta luottamusta hänen lupauksiinsa, eläen hänelle kiitokseksi ja kunniaksi. Ja, oppikaamme odottamaan iankaikkisuutta niin kuin pieni lapsi jonka Vapahtajamme nosti käsivarsilleen ja siunasi luvaten antaa hänelle oman kirkkautensa iankaikkisesti taivaassa.

 

HERRA, anna meille pienen lapsen usko joka innolla haluaa oppia sinusta lisää luottaen sinuun kaikessa. Aamen. 

Marraskuu 2022                                                                                                         

Toimitus / Meditations

lokakuu 13. 2021, s 48

Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja kiusaten häntä he kysyivät häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa. Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä Mooses on teille säätänyt?" He sanoivat: "Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon." Niin Jeesus sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen. (Mark 10:2-5).

                                                                   

                                            Jumala ymmärtää ihmisluontoa

Fariseukset luulivat saaneensa Jeesuksen kiikkiin, ajettua nurkkaan. He luulivat löytäneensä Raamatusta avioliittoa koskevan epäjohdonmukaisen, ristiriitaisen kohdan. Jumalan käsky kuuluu että avoliitto on elinikäinen yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto, mutta Laissa (5 Moos 24:1) hän sallii miehen hylätä vaimonsa ja kirjoittaen hänelle erokirja. Mutta Jeesus vastaa fariseuksille osoittaen että Jumala ymmärtää ihmisluontoa ja tuntee sääliä meitä kohtaan syntisinä.

Avioeron hyväksyminen, johon fariseukset viittaavat, on siviililain kysymys synnin seurausten hillitsemiseksi järjestäytyneellä tavalla yhteiskunnassa. Yllä olevassa tekstissä Jeesus selittää ettei laki (5 Mooseksen kirjassa) suinkaan tarkoita lupaa erota avioliitosta, vaan osoittaa että Jumala tietää ihmissydämen kapinoivat usein hänen tahtoa vastaan. Ja surullista kyllä jotkut haluavat toimi Jumalan tahtoa vastaan myös avioeron muodossa. Niinpä rakkaudesta ja myötätunnosta näitäkin ihmisiä kohtaan jotka törmäävät elämässään tähänkin syntiin, järjesti Jumala heille lain, maallisen oikea toimintatavan jos ajaudutaan avioerotilanteeseen.

 

Meidän Herramme ei koskaan suvaitse verukkeita tai syntiä (rikkomusta häntä vastaan) missään muodossa, mutta hän tietää että syntiä tehdään joka tapauksessa koska ihmisluonto on syntinen jo sikiämisestä asti. Armossaan, rakkaudessaan ja pitkämielisyydessään hän on kuitenkin hankkinut meille tavan selvitä tämänkin synnin iskusta elämässämme. Ja mikä tärkeintä, hän on hankkinut meille siitäkin  anteeksiantamuksen. Jeesus, ainoa maailmassa ikinä elänyt synnitön ihminen, maksoi syntimme kun hän kärsi ja kuoli ristillä, niin myös synnin jotka teemme Jumalaa vastaan rikkoessamme hänen säätämän pyhän avioliiton. Mutta uskossa Jeesuksen sovitustyöhön saamme katuessamme anteeksi ja niin kasvaa osoittamaan rakkautta toisiamme kohtaan, rakkautta jota Jumala ensin on osoittanut meitä kohtaan Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. 

Perhe-elämässä haavoitamme niitäkin joita eniten rakastamme. Puolisot loukkaavat toisiaan ajatuksin, sanoin ja teoin vihansa seurauksena. Lapset ovat tottelemattomia vanhemmilleen, käyttäytyen epäkunnioittavasti heitä kohtaan. Syy: koska meissä jokaisessa peritty ja kuolemaan asti jäytävä syntinen luonto johdattaa pahuuteen ja vääryyksiin perheemme sisäisissäkin suhteissa. Mutta kristityllä, joka luottaa syntiensä anteeksisaamiseen Jeesuksessa, on laupias HERRA joka tuntee luontomme. Tarrautuen Jeesuksen ihmeelliseen, täydelliseen sovitukseen, voimme antaa anteeksi sekä toisillemme että itsellemme. Kristittyinä emme suvaitse synnin pahuutta. Mutta kun sen tiedostamme ja katuen tunnustamme Jumalan ja läheistemme edessä, taistelemme Jumalan avulla kaikkea pahaa vastaan kaikkialla missä se elämässämme esiintyy. 

 

HERRA anna armosi että osaan antaa anteeksi lähimmäiseni minulle tekemät vääryydet, pahat teot ja synnit, niin kuin sinä ensin olet minulle anteeksi antanut omat syntini Jeesuksessa Kristuksessa! Aamen.             

Lokakuu 2022

Toimitus / Meditations

lokakuu 12. 2021, s 47

 

Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. (Mark 10:6-9).

 

                                                                   Jeesus puolustaa avioliittoa ja täsmentää sen

Maailman määritelmä avioliitosta on muuttunut radikaalisti viime vuosina. Avioerot ovat yleisiä. Parit elävät yhdessä ja kasvattavat perheitä edes harkitsematta avioliittoa. Samaa sukupuolta olevien avioliitto on jo uusi normaali joissain maissa. Kristittyä joka puolustaa avioliittoa Jumalan säätämänä institutiona tämä hävettää. Perhe, maailman alusta perustettu ja määrätty elämän ja yhteiskunnan oikea perusyksikkö, on todella rajun hyökkäyksen kohteena. Tämä kehitys voi johtaa suuriin vaikeuksiin ja huoliin koskien myös kristittyjä jotka yhä oivaltavat,  tunnustavat ja toteuttavat perheen sellaisena kuin Jumala on sen alussa tarkoittanut.  

 

Yllä oleva Jeesuksen vastaus fariseuksille on avioliiton määritelmä kaikille ihmisille: Jumala sääti aviositeen elämän pituiseksi yhden miehen ja yhden naisen väliseksi sopimukseksi, ja antoi heille näin kumppanuuden, siveyden ja lapsien siunauksen kaikiksi ajoiksi. Aviopuolisoiden suhde on täällä yhä kumppanuussuhteista intiimein. Täsmennys jonka Jumala siitä antaa on pidettävä korkeassa kunniassa – pidettävä armollisena siunauksena häneltä jonka se on. Kun nöyrrymme Jumalan tahtoon koskien perhettä institutiona, antaa avioliitto tilaisuuden harjoittaa rakkautta Jumalaa ja toisiamme kohtaan aviomiehinä ja aviovaimoina. Avioliitto on maailmassa, sellaisena kuin Jumala sen kerran muotoili, täydellinen institutio puolisoita, perhettä, ja yhteiskuntaa varten. Ja nimenomaan myös kaikkia yhteiskuntia varten Jumalan niille suunnitteleman oikean ja hyvän rakenteen, järjestyksen ja rauhan vuoksi. 

 

Mutta synnin alaisen luontomme tähden ei täällä ikävä kyllä ole yhtään täydellistä avioliittoa. Jokaisella avioparilla on vaikeutensa. Jokaisella avioparilla on probleemeja. Jokaisessa avioliitossa esiintyy erimielisyyksiä. Siksi jokainen aviopuoliso tarvitsee puolisonsa rakkautta, anteeksi antoa ja anteeksi saamista. Ja erityisesti ja erikseen tarvitsemme jokainen Vapahtajamme rakkauden ja sovituksen synneistämme ja siunauksen voidaksemme itse rakastaa, antaa anteeksi ja saada toisiltamme anteeksi.  

 

Jeesus rakasti meitä niin paljon että luopui omasta elämästä että me pelastuisimme! Levätkäämme nyt varmuudessa ja rauhassa että Jeesuksen uhrirakkauden tähden meillä on vapaa ja täysi anteeksiantamus silloinkin kun emme rakasta niin kuin meidän pitäisi. Vaalikaamme Jumalan säätämää avioliitoa eläen aviomiehinä ja aviovaimoina syvässä, intiimissä ja epäitsekkäässä rakkaudessa Jumalaa ja perhe institutiota kohtaan Jeesuksen lahjana ihmiskuntaa, siis meitä varten. 

Niin kuin aviopuolisot ja lapset tai yksin elävät, joille Jumala on tämän armolahja suonut, ilolla vaeltavat läpi elämän taivaskotia kohti anteeksisaamisessa ja anteeksipyytämisessä, oppikaamme samoin jokainen ikään, sukupuoleen, rotuun ja kansallisuuteen katsomatta ilolla elämään Jeesuksen kalliin sovitustyön varassa.     

       

Herra, siunaa jokaista jolle olet uskonut pidättyvyyden ja yksin elämisen lahjan. Auta kunnioittamaan avioliiton lahjaasi. Anna rohkeutta sitä puolustaa ja aviopuolisoille ja lapsille keskinäinen rakkaus. Aamen.    

        

Syyskuu 2022

Toimitus / Meditations

lokakuu 11. 2021, s 46

 

Mutta luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako (Mark 10:6-9).

 

                                                                       Jeesus kantaa huolen perhe-elämästämme

Päivän lehdistä saamme usein lukea mm. teini-ikäisten rötöksistä. Ajattelemme kenties että nämä lapset tulevat rikkoutuneista kodeista tai yksinhuoltaja perheistä. Olemme myös huolissamme hälyttävistä tilastoista jotka koskevat solmittujen avioliittojen määrän ja perhe-elämän kehitystä. Perhe jossa aviomies ja aviovaimo rakastavat toisiaan ja kasvattavat lapsiaan näyttää olevan ajassamme jo nyt enemmän poikkeus kuin sääntö. 

 

Emme ehkä kaikki ole törmänneet avioeroon ja tehneet syntiä tätä Jumalan siunaamaa liittoa ja perhe-elämää vastaan. Niin, kuinkahan asia todellisuudessa lienee? Sen tietää yksin Jumala. Mutta moni varmaan tuntee ja rakastaa yhtä tai jopa useampaa lähimmäistä joka on saanut kärsiä, kenties yhä kärsii tämänkin synnin tähden. Olisihan helpompaa elää jos nämäkin synnit olisivat harvinaisia poikkeuksia. Tai ettei Jumalan Sana tuntisi näitä aikamme yleisiä probleemeja. Tai että Raamattu olisi vanhettunutta historiaa, niin kuin usein kuulee sanottavan. Totuus on kuitenkin toinen. 

 

Johannes kirjoittaa (Joh 1:14): Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme… ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Juuri Hänestä siis Jeesuksesta Paavali kirjoittaa efesolaisille: ”Hänessä on teihinkin (rakkaat lukijat) sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti”. Mikä ihmeellinen Jumalan ilmoitus apostolinsa kautta!     

 

Otsikkotekstimme, Jeesuksen oma sana näyttää meille totuuden avioliitosta ja perhe elämästä. Avioliiton ja perhe-elämän kamppailu ei suinkaan ole vain oman aikamme ilmiö, vaan on haastanut Jumalan kansaa alusta asti. Jeesus palaa tekstissä Eedenin puutarhaan jossa Jumala saattoi Aatamin ja Eevan yhteen perustaen avioliiton ja perheen, hyvän yhteiskunnan perusyksikön. Tämä Jumalan säätämä, elämän perustavaa laatua olevat ihmissuhde on nykyään yhtä tärkeä kuin alussa. Luojamme, kaiken elämän Alkaja välittää ja kantaa yhä huolta avioliitoista ja perheistä hänelle ominaisella, syvällisellä tavalla. Ja koska Jumala on ajaton, muuttumaton ja ikuinen, samoin on hänen sanansa. 

 

Jumalalle kiitos että hän edelleen antaa meille sanansa kohdatessamme näitäkin, uskoamme uhkaavia vaikeuksia. Mutta vaikeudet ohjatkoon meidät aina  siunauksemme alkulähteelle – joka on Luojamme, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja hänen Sanansa. Siis kiitos elämämme keskeisestä lahjasta avioliitosta ja perheestä. Jumalan sana ohjatkoon meitä kun se näyttää kuinka syntisinä olemme usein tärvelleet tämänkin Jumalan hyvän lahjan. Mutta muistakaamme, hän ei näissäkään vaikeuksissa jäätä meitä ilman lohdutusta ja toivoa. Jeesus itse saa meidät muistamaan, taas kerran, että hän on voittanut meille anteeksiantamuksen kaikesta pahasta omalla täydellisellä elämällä ja viattomalla kärsimisellä ja kuolemalla puolestamme. Kiitos Jeesus että tulit, kärsit, kuolit ja nousit ylös kuolleista meidän syntiemme sovitukseksi ja yhä opetat mitä meidän tulee tietää myös avioliitosta ja perheestä. Auta kasvamaan opetuslapsinasi loppuun asti.  

 

Jeesus, avaa sydämemme  kuulemaan sanaasi ja uskossa elämään sen mukaan. Ja kun unohdamme opetuksesi, anna anteeksi ja palauta oikealle tielle elämään rakkaina armon lapsinasi. Aamen.                          

Elokuu 2022

Toimitus / Meditations

lokakuu 10. 2021, s 45

Fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja kiusaten häntä he kysyivät häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa. Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä Mooses on teille säätänyt?" He sanoivat: "Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon." Niin Jeesus sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen (Mark 10:2-5).

 

                                   Jeesus vastaa testikysymyksiin Jumalan Sanalla

 

Jeesukselle tehtiin usein kysymyksiä joilla hänet haluttiin panna testiin. Tällä kertaa fariseukset todella ajattelivat saavansa hänet kiikkiin eräässä avioliittoa koskevassa kysymyksessä. Jos Jeesus vastaisi että avioero on Jumalan lain mukainen toimi, he voisivat syyttää ettei hän kunnioita Jumalan säätämää avioliitto instituuttia. Jos taas hän sanoisi että on väärin erota, he voisivat syyttää hänen opettavan vastoin Jumalan Moosekselle antamaa lakia (että avioliitto on elinikäinen liitto). Näytti todella kuin Jeesus olisi ajettu nurkkaan josta ulospääsyä ei ole.

 

Niinpä saamme vain hämmästellä Jeesuksen tyyntä vastausta, jonka hän esitettyyn, muka kiperään ja hänelle ansaksi tarkoitettuun kysymykseen antaa. Vastauksessa, päivän tekstissämme, Jeesus yksinkertaisesti referoi Jumalan Sanaa. Ei hän tässäkään tilanteessa suinkaan yritä laistaa tehtyä kysymystä, vaan menee yksinkertaisesti kaikkien kysymysten ja niiden vastausten alkulähteelle. Hän tekee kysyjille vastakysymyksen: mitä sellaista Jumalan Sana sanoo jolla hän voi heille selittää Jumalan tahdon tässä heille kiperässä asiassa? Näin tehdessään Jeesus vastaa fariseusten hänelle tekemään, testiksi tarkoitettuun, kysymykseen tavalla johon he eivät kykene mitään väittämään vastaan. Vastaus, Jumalan Sana tukkii heidän suunsa.

 

Samoin epäuskoinen maailmamme testaa usein kristittyjen uskoa. Ja ne kohdistuvat usein nimenomaan kristittyjen perheiden koteihin. Näin tapahtuu erityisesi siksi että perheittemme lapset ja nuoret ovat aina alttiit maailman antikristillisten ideoiden ja filosofioiden hyökkäyksille. Maailma hyväksyy ja myös tukee kaikenlaisia niin sanottujen totuuksien versioita, paitsi kun kyseessä on se ainoa oikea totuus, joka löytyy vain Jumalan Sanasta. Taistelu maailman esittämien ”totuuksien” ja Jumalan Sanan, Raamatun, totuuksien välillä kiihtyy ajassamme yhä enemmän. Ja tästä seuraa että erityisesti lasten ja nuorten kristityt vanhemmat ja opettajat haastetaan opettamaan Jumalan Sanan mukaista totuutta niille joille maailma pyrkii opettamaan Jumalan Sanan vastaista. Tämän haasteen tuntee totisesti moni kristitty vanhempi kodissaan. Ja samoin tuntee jokainen kristitty suurta myötätuntoa tätä perheiden vastuunalaista kasvatustyötä kohtaan. Tosin heille olisi helpompaa ”luistaa” aikamme haasteiden edessä, sulkea silmät ja korvat kun omaa uskoa ja sen tuomaa vastuuta vastaan hyökätään. Mikä siis avuksi?

 

Oppikaamme Jeesukselta kohtaamaan eteemme tulevat haasteet seuraamalla Vapahtajamme toimintamallia. Etsiessämme vastauksia menkäämme aina Jumalan Sanaan. Ja kiittäkäämme aina  ensin Jumalaa evankeliumista jonka hän on meille ilmoittanut:  että syntimme ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä, hänen jonka kautta Jumala vahvistaa meitä kestämään myös eteemme tulevat testit ja haasteet joita maailma ja oma lihamme uskollemme tuo. Oppikaamme luottavaisin mielin kuulemaan ja opiskelemaan Jumalan erehtymätöntä Sanaa, niin että kun testit ja koetukset meihin kohdistuvat, olemme valmiit tyynesti osoittamaan Sanaa jossa Herramme aina ja erehtymättä antaa vastaukset lupauksensa mukaan.                                   

 

Herra auta muistamaan apostolin sana kun uskoamme testataan ja koetellaan, 1 Piet 3:15:  

”Pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on”. Aamen.

Heinäkuu 2022

Toimitus / Meditations,

Syyskuu 1. 2018 s. 93

 

Jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi (sisarellasi) on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi (Matt 5:23,24)

 

                                                Vaakasuora tunnustaminen

Edellä olemme keskittyneet syntien tunnustukseen uskovien ja HERRAN välisessä, pystysuorassa suhteessa. Siinä olemme syyllisinä pyhän lain edessä anoen Jumalalta armahdusta. Ja Jumala vastaa meille vakuuttaen anteeksiantamuksen Sanansa kautta. Ennen kuin jätämme syntien tunnustusta koskevan kysymyksen on todettava että syntien tunnustus elämässä vaakasuorissa suhteissamme on yhtä tärkeää. Jeesus kehottaa tunnustamaan tekemämme vääryydet toisillemme sanoen: Anteeksi pyytäkää ja anteeksi antakaa toisillenne (Matt 18:32s). Eikä tämä tarkoita oman mielen hiljaisuudessa tapahtuvaa, vaan konkreettista toimenpidettä. Tämä vaakasuora anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen tekee täällä koko yhdessä elämisen rauhassa mahdolliseksi. Kristityssäkin yhteisössä elämme jokainen syntisinä syntisessä maailmassa. Ja myös satutamme toisiamme tai teemme muuta vääryyttä joka päivä ajatuksin, sanoin ja teoin. Jotkut näistä loukkauksista tai muista vääryyksistä voivat olla vähäisiä, jopa tahattomia. Toiset taas suuria, jopa tarkoituksella tehtyjä. Päivän tekstissä Jeesus opettaa meitä nöyrtyen tunnustamaan syntimme toisillemme ja etsimään anteeksiantamusta toinen toisiltamme pyrkiessämme elämään keskenämme rauhassa. Onhan tämä pyrkimys kai sentään uskovissa aito, vai kuinka?     

Vaakasuoran tunnustamisen tärkeyden Jeesus havainnollistaa tekstissämme esimerkillä: Eräs uskova on tuomassa lahjaansa Herran huoneeseen eli tulossa jumalanpalvelukseensa. Mutta valmistautuessaan uhraamaan lahjaansa hän muistaa että hänellä ja eräällä ystävällä on keskenään selvittämätön erimielisyys. Jeesuksen sana ”jotakin sinua vastaan”on tarkoituksellisesti yleinen sanonta. Rikkomus (loukkaus) voi olla varomaton sana, tai tyly (epäystävällinen) teko, tai ehkä yritys hyötyä toisesta. Jos uskovien keskinäiset suhteet on kireät, on itse kunkin ensimmäisenä syytä katsoa omaa sydäntään ja arvioitava rehellisesti oma asenteensa, omat sanansa ja tekemisensä. Ja Jeesus sanoo, että kireän henkilösuhteen korjaaminen tunnustamalla syntinsä sille jota on loukannut on tärkeämpää kuin lahjan tuominen Herralle, siis osallistuminen jumalanpalvelukseen. Jumalanpalvelus ei ole Jumalan mieleen jos osallistuja hautoo sydämessään jotain tehtyä ja tunnustamatonta vääryyttä lähimmäistään kohtaan. ”Jätä lahjasi”, sanoo Jeesus ja jatkaa: ”Käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi”.

 

Sellaiset sanat kuin ”olen pahoillani” ja ”anna anteeksi” eivät irtoa meistä helpolla. Syntinen ylpeys kun ei halua hyväksyä itsesyytöstä. Mieluimmin yritämme aina keksiä teoillemme hyväksyttäviä tekosyitä ja perusteluja. Samoin ei ylpeytemme tahdo taipua antamaan anteeksi, kun joku sitä meiltä pyytää. Sillä, että Jumala antaa meille meidän omat syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden ja julistaa sen pystysuorassa suhteessamme häneen, hän samalla kannustaa ja tukee meitä etsimään lähimmäistemme anteeksiantamusta ja antamaan heille anteeksi, vaakasuorissa suhteissamme. 

 

Herra, ensin puhdista minusta sielun syvä musta, ja estä mielen katkeruus ja tuska;

sitten elämäni sido rakkautesi köysin rauhaasi jakamaan jonka sinussa löysin. Aamen.                  

bottom of page