top of page
24112935-800x_.jpg

Kuukauden sana

AAMEN HERRAN SANA

Kesäkuu 2024

 Toimitus / Meditations,

30. tammikuuta 2022 s 66.

                                                   ”Pysy oppimassasi”

 

Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

                                                       

                                                           Pysy oppimassasi

Oletko jatkanut itsesi koulutusta? Riippumatta kutsumuksesta, asemasta elämässä tai karriääristä on itsensä jatkuva kouluttaminen tarpeen. Lääkärisi lukee lääketieteellisiä julkaisuja diagnosoidakseen ja parantaakseen paremmin sairauksia. Opettajat osallistuvat kesälomillaan jatkokoulutuksiin päivittääkseen opetusaineitaan ja -taitojaan. Kenties itse osallistut työsi tai alasi kokouksiin terästääksesi ammatillista tietoa ja -taitoa, ja saadaksesi uusia ideoita työhösi. Luet oman työalasi päivityksiä, artikkeleita ja kirjoja ammatillisen tietosi kartuttamiseksi. 

 

Eräs ikääntynyt ja kokenut pastori kirjoitti kerran kirjeen nuorelle pastorille antaen hänelle oman neuvonsa tässä asiassa: ”Jatka siitä minkä olet oppinut ja mistä olet varma (vakuuttunut). ”Näillä sanoilla apostoli Paavali rohkaisi Timoteusta jatkamaan omaa koulutustaan ja kasvamista kristittynä. Timoteuksen kristillinen koulutus oli alkanut jo äidin ja isoäidin sylissä (2 Tim 1:5). Jo lapsuuden vuosilta hän tunsi Raamatun keskeisimmän sanoman: pelastus tulee Jeesukselta Kristukselta. Jatka siinä minkä olet kerran oppinut, oli Paavalin sana Timoteukselle.  

 

Sinä lukijani olet oppinut tämän saman totuuden ja olet siitä varma. Miksi muuten lukisit tätäkin kirjoitusta. Jos opit sen jo varhain lapsena, nuorena tai vasta hiljattain, jatka siitä minkä olet kerran oppinut. Ja tämä on juuri sitä, että luet tätäkin hartautta, vaikka rutiininomaisestikin. Mutta meillä ihmisillä luonnossamme on myös kiusaus antaa jo kerran oppimiemme totuuksien liukua mielessämme taka-alalle. On niin kovin helppoa sallia tiedon Jeesuksesta ja hänen Sanastaan laimentua ja hämärtyä jos keskitymme innolla muihin prioriteetteihin eli asioihin, jotka asetamme tärkeysjärjestyksessä etusijalle. Oman tiedon jatkuva lisääminen ja kertaaminen on kaikessa elämässämme kasvullemme ehdoton välttämättömyys, muuten taannumme. Samoin on oman tiedon jatkuva terävöittäminen koskien Jeesusta Jumalan Poikaa ja hänen Sanaansa hengelliselle kasvullemme ehdottoman välttämätöntä välttääksemme taantumisen pois Jeesuksesta vakavin seurauksin. 

Riippumatta omasta roolistamme Kristuksen ruumiissa (seurakunnassa) tai kristillisen elämämme vaiheesta, on jatkuva oppimisemme välttämätöntä juuri siinä minkä olemme jo oppineet. Ja se merkitsee vanhojen Sanan totuuksien yhä uudelleen verestämistä ja omaksumista. Kristillisessä oppimisessa kasvaminen tarkoittaa Kirjoitusten tutkimista yhä uusien tekstikohtien löytämiseksi, jotka jo aiemmin ovat meitä vakuuttaneet tästä Raamatun perussanomasta: pelastus tulee yksin Jeesukselta Kristukselta! 

Ja ihme tapahtuu. Sana itse palkitsee tutkijansa, koska Jeesuksen lähettämän Puolustajan pyhä Henki toimii, juuri kuten Jeesus on luvannut. Näin Jumalan armon ja rakkauden tähden Kristus itse pysyy luonasi. Ja tiedät että kun hän kerran palaa näet hänet kasvoista kasvoihin. ”Raamattu ei voi raueta tyhjiin,” Joh 10:35. 

 

Herramme Jeesus Kristus, kiitos että teet pyhän Sanasi meille tunnetuksi. Pidä meidät Sanassasi niin että jaksamme jatkaa oppimista siitä minkä jo olemme oppineet. Aamen.      

_____________________________________

        

Toukokuu 2024

Toimitus / Meditations,

 tammikuu 29. 2022 s. 65

Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi”… Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti” (Apt 4:29,31). 

 

                            Ottakaamme vastaan Jumalan siunaukset yhdessä

Yksi Kristuksessa yhtä olemisen suuri siunaus on voida rukoilla yhdessä. Tämä tapa oli luonnollinen, kuin vaistomainen alkukirkon uskoville, kun Pietari ja Johannes palasivat helluntain tapahtumia seuranneesta vankeudesta ja kertoivat kokemuksista seurakunnalle. Yhdessä rukoileminen on myös meille annettu Jumalan siunaus, että sitä tekisimme usein. Yhdessä rukoileminen on myös näkyvä ylistys keskinäisestä ykseydestämme uskossa, opissa ja tunnustuksessa. Ja yhteinen rukous on aina suuri ilo, jolla voimme pyytää Jumalan siunausta pienelle joukollemme. 

 

Ennen kuin Jeesus nousi Isän tykö taivaaseen, hän vakuutti opetuslapsia kaksi kertaa: ”Minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää… ja että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi” (Joh 15:16). Päivän teksti on vakuuttava näyttö tämänkin Jeesuksen lupauksen toteutumisesta. Uskossa Jeesukseen rukoilijat yhdessä pyysivät voimaa julistaa rohkeasti Jumalan Sanaa. Ja hän vahvisti heitä, niin kuin näemme, kyvyllä ja taidolla pyhän Henkensä kautta. Näin Jumala toimii edelleen uskoviensa kanssa. Mutta meillä on vaarana epäillä tätäkin jumalallista totuutta, kun joskus näyttää kuin rukouksemme jäisivät vaille vastausta. Ja luottamus Jumalaan voi alkaa horjua, kun erityisen siunauksen pyyntöömme ei vastausta odottamallamme tavalla ala kuulua. Ja kuitenkin Jumal pitää a i n a lupauksensa kuulla rukouksemme ja vastata niihin. Jeesus ei milloinkaan voi pettää ja hän sanoo: Mitä ikinä te anotte minun nimessäni (eli minun tahtoni ja suunnitelmani mukaan) sen minun Isäni on teille antava. ”Anokaa, niin teille annetaan… sillä jokainen anova saa” (Matt 7: 7 s). 

 

Ymmärtäkäämme myös tämä: Jumalan tahto voi esimerkiksi olla, ettei rakas ystävämme parannu vakavasta sairaudestaan. Jumalan hyvä tahto voi olla, ettei hän siunaa meitä suuremmalla omaisuudella kuin mitä meillä jo on. Jumalan tahto voi olla, ettemme välty konflikteilta työpaikalla tai kodissa. Mutta hänen ehdoton tahtonsa on siunata aina ja kaikessa uskoviaan. Hänellä on meidän hengellinen parhaamme mielessään. Ja sitä me itse emme voi edes tietää. Siksi haluammekin rukoilla niin kuin alkuseurakunnan uskovat rukoilivat: tapahtukoon Sinun tahtosi. Ja rukoilemme että Jumalan Sana vaikuttaa keskellämme uskon kautta tietoisina, että näin Jumalan lupauksen mukaan myös tapahtuu aina viimeiseen päivään asti. Rukouksemme on myös, että Jumala pitää pyhän Hengen keskellämme niin kuin hän piti alkuseurakunnan kristittyjen keskellä. Me tarvitsemme pyhän Hengen, että mekin jaksaisimme rohkeasti julistaa Jumalan Sanaa tässä pahassa maailmassa sielujen autuudeksi.

 

Herra, kiitos etuoikeudesta saada rukoilla yhdessä uskonsisarustemme kanssa. Kiitos tästäkin siunauksesta, jota yhä armosta tahdot yllemme vuodattaa. Aamen 

__________________________________
 

Huhtikuu 2024

Toimitus / Meditations

Tammikuu 28, 2022, s 64

 

Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Apt 4:31

 

                                                   Yhtä Pyhässä Hengessä

Ennen taivaaseen astumista Jeesus lupasi opetuslapsilleen lähettää heille Pyhän Hengen. Hän piti lupauksensa Helluntaipäivänä. Opetuslapset saivat kyvyn puhua ihmisille rohkeasti vierailla kielillä, joita eivät olleet osanneet. Mutta tämä ei ollut ainutkertainen Pyhän Hengen vuodatus. Päivän tekstissämme Jeesus jälleen vuodattaa Pyhän Hengen uskoviinsa, ja vastauksena heidän rukouksiinsa. Emmekö mekin toivo, että sama tapahtuisi meillekin? Eikö joskus tunnu, että jospa meillä vain olisi samanlainen näyttö Jumalan ulkoisesta voimasta, mekin voisimme tehdä jotain todella näyttävää. Ajatella jos kirkkorakennuksemme tai jumalanpalvelushuoneemme alkaisi vavista rukoustemme voimasta, silloin ihmiset varmaan uskoisivat. Jospa Jeesus täyttäisi meidätkin Pyhällä Hengellä niin meistäkin tulisi yhtä rohkeita kuin alkukirkon kristityt. Mutta vaikka emme näe vastaavia merkkejä, ei Jeesus ole suinkaan jättänyt meitä yksin. Hän ON antanut meille Pyhän Henkensä, joka sitä paitsi on läsnä joka päivä kuullessamme, puhuessamme tai saarnatessamme Jumalan Sanaa. Hän on läsnä pyhässä kastevedessä yhdessä Sanan kanssa. Ja samoin yhdessä Sanan kautta leivässä ja viinissä = Jeesuksen ruumis ja veri HERRAN ehtoollisessa. Hän on läsnä jokaisessa ja kaikissa uskovissa asuen uskon kautta sydämissämme. Pyhän Hengen lahja on myös jokaiselle uskovalle yhteinen, riippumatta mitä muita hengen lahjoja kullakin on, riippumatta fyysisistä tai henkisistä kyvyistä tai taidoista, riippumatta missä asumme tai missä teemme työtä. Meillä on kaikilla sama Henki. Ja hän juuri myös yhdistää meidät toisiimme. 

Tätä hengellistä yhtä oloa me vaalimme. Tämä hengellinen yhtä oleminen antaa meille rohkeuden kohdata maailma, joka meitä vihaan ja haastaa. Yhtä oleminen rohkaisee meitä myös turvallisesti ja rohkeasti jatkamaan Jumalan Sanan julistusta tietoisina, että Henki ON kanssamme. Hän myös vahvistaa ja lohduttaa tiedossa, että voimme aina tulla rukouksissa Herran tykö kaikkine huolinemme, iloinemme, suruinemme ja minkä asian kanssa tahansa. Ja Pyhä Henki myös esirukoilee meidän puolestamme. Ja saamme näin uskonrauhan, koska emme ole milloinkaan yksin. 

 

Taivaallinen Isämme, kiitos herkeämättömästä Pyhän Hengen vuodatuksesta avuksemme. Tahdomme aina ammentaa iloa, turvallisuutta, rohkeutta ja voimaa tästä yhdessä olosta, jolla armossasi meidät varustat.    

_________________________________

                    

Maaliskuu 2024

Toimitus / Meditations

Tamminkuu 26. 2022, s 62

Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi.” 

(Apt 4:29)

                                                                  Yhtä vaarojen edessä

Kamppailla vaiko kuolla on ihmisessä kokemuksen muokkaama reaktio hänen kohdatessa todellisen vaaran. Kristillinen alkukirkko oli kerran tämän tilanteen edessä, kun Pietari ja Johannes olivat vapautuneet vankeudesta ja kertoivat seurakunnalle kaikesta mitä olivat kokeneet, nähneet ja kuulleet. Näin olivat uskonnolliset johtajat heitä tällä keralla kohdelleet ja siis myös vapauttaneet vankeudesta Seuraavalla kerralla he tuskin tulisivat olemaan yhtä helläkätisiä. Pietari ja Johannes palasivat nyt seurakuntaan raportoiden tapahtuneesta. Kuinka seurakunta siis kirkko nyt toimisi ottaen huomioon nämä kokemukset? Kamppaillako vai kuolla? Ehkä olet itse ollut joskus vastaavassa tilanteessa ja tuntenut samoin, kun uskoasi on haastettu kysymyksillä, joihin et ole mielestäsi kyennyt vastaamaan. Ehkä epäilys on vallannut koko hengellistä asiaasi ja työtäsi kohtaan vastustuksen, vaikeuksien jopa uhkien tähden. Mieleesi on kenties noussut pelko, ja halun paeta koko tilannetta, oikeastaan siis luovuttaa ja luopua. Mitä siis pitäisi tehdä, mistä apu tähän hengelliseen hätään, joka on todellinen ja suuri? Vastauksen tähän vakavaan asiaan saat ja saamme jokainen edellä kerrotun alkuseurakunnan kristityiltä. Tehkäämme niin kuin opetuslapset tekivät. Ja mitä he tekivät? He kääntyivät HERRAN puoleen rukouksessa, jonka sanoma kuului tekstimme mukaan: ”Herra katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi.” 

Alkukirkon kristityt eivät pyytäneet Herraa ottamaan heiltä pois kokemiaan uhkia, vaan sen sijaan pyysivät Häneltä voimaa ja rohkeutta jatkaa Sanan saarnaa ja julistusta. Kuinka he voivat olla näin rohkeita? Siksi että uhat oli suunnattu Herraa ja hänen Voideltuaan vastaan (Apt 4:26) ja he olivat yhtä Hänen, Jeesuksen kanssa ja yhtä toistensa kanssa hengellisessä kodissaan, joka on Kristuksen oma yhteisö. Hyvän sanoman voima Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta antaa meille, niin kuin alkukirkon aikana rohkeuden nousta esiin kirkkoa ja sen jäseniä vastaan tulevien uhkien ja vaarojen edessä aina ja joka paikassa. Tietoisuutemme siitä, että taivasosuuteemme on varma ja ikuinen elämämme valmis tosiasia rohkaisee meitä julistamaan hyvää sanomaa. 

Hengellisistä vaaroista, uhkista ja vastuksista puheen ollen voimme myös sanoa, että niiden määrä on rajattu Jumalan tahtomalla tavalla. Tiedämme että olemme uskon kautta yhtä Jeesuksen kanssa ja että sama usko yhdistää meidän myös uskonveljiimme. Jokainen yksittäinen kristitty uskoo Kristukseen, ei omilla kyvyillä vaan kuin itsestään, koska se on yksin Jumalan armoteko uskovassa. Siksi tätä ominaisuutta voi sanoa vaikkapa uskon tunnustukseksi, joka on yhteinen kaikilla Kristukseen uskovilla. Saamme olla siitä ylpeitä, Kristuksen tähden. Ja onhan Jumala antanut meille Sanansa, että sitä myös tunnustamme ja julistamme uskonveljiemme ja -sisarten kanssa, niin kuin teemmekin aina kun kokoonnumme hengellisen yhteisömme jumalanpalveluksiin, hartauksiin ja raamattupiireihin osallistujien määrästä tai ”laadusta” riippumatta. Tämä yhtä ja yhdessä olomme vahvistaa meitä myös ottamaan vastaa, kun uskomme uhataan. Ja voimat ja rohkeuden kestävyyteen saamme aina Kristukselta, joka on hankkinut meille voiton valmiiksi kaikesta pahan vallasta.    

 

Herra varusta ja vahvista meitä taidolla jatkaa Sanasi julistusta kaikella rohkeudella. Aamen

_______________________________________

              

Helmikuu 2024

Toimitus / Meditations, 

tammikuu 25, 2022

 

Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat:    Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi.                                                           

 

                                                Yhtä luottaen Jumalan suunnitelmaan 

Kirkon elämä tuntuu usein sekavalta. Eikä seurakunnilla ole tässä eroa. Kirkkoa vaivaa monenlaiset haasteet ja vaikeudet. Synti ei totisesti odottele kirkonkaan ovien ulkopuolella, vaan tunkee sisään. Se on läsnä jokaisessa seurakunnassa siksi että jokainen seurakunta koostuu syntisistä ihmisistä. Ja koska synti on läsnä voi näyttää, etteivät asiat aina tapahdu suunnitelmien mukaan. Tältä näytti silloinkin, kun Herodes, Pontius Pilatus, Rooman sotilaat ja kansa solvasi Jeesusta pyhän viikon aikana. Näytti todella kuin kaikki menisi pieleen ja Jumalan suunnitelma pirstaleiksi, kun hänen Poikansa, Jeesus kärsii ja kuolee petollisten juonien koettelemusten kourissa Herodeksen ja Pilatuksen aikaansaaman kiduksen kautta ristillä. 

 

Mutta mitä näemme tästä asiasta tekstistämme? Kaikki yllä mainitut tahot, jotka näyttivät estävän Jumalan harkitun suunnitelman toteutumisen ”tekivätkin kaiken mitä Jumala oli ennalta suunnitellut ja päättänyt.” Jeesuksen kärsimys Herodeksen ja Pilatuksen käsissä oli Isän Jumalan suunnitelma. Hän suunnitteli, että Jeesus kuolee meidän edestämme. Hän oli ajatellut kaiken valmiiksi sitoen sen maailman historian aikoihin, paikkoihin, tapahtumiin, kansoihin ja henkilöihin. Ja hänen tahtonsa tapahtui meidän sielumme ja ruumiimme pelastuksen tähden. Osasivatko opetuslapset nähdä tämän totuuden omana aikanaan? Eivät totisesti, päinvastoin jotkut heistä yritti jopa estää Jeesusta toteuttamasta Jumalan suunnitelmaa. Mutta Jumalan kiitos, Jeesus ei antanut kenenkään estää itseään. Hän oli ehdottoman määrätietoinen mennessään ristille pelastamaan meidät. Hän oli määrätietoinen toteuttaessaan Jumalan suunnitelman, että me saisimme kerran olla hänen kanssaan taivaan kirkkaudessa ikuisesti.

 

Vasta kaiken toteuduttua opetuslapset ymmärsivät, miksi kaikki oli tapahtunut, Vasta silloin he kykenivät arvostamaan Jumalan suunnitelmaa. Aika ajoin sama toteutuu myös omassa ajassamme. Kun asiat menevät kirkossa pieleen, kun tulee haasteita ja vaikeuksia, on meillä oikea hetki ”ottaa askel pari taaksepäin” pysähtyä ja muistaa että Jumalalla on yhä valmis suunnitelma, jonka hän vääjäämättä toteuttaa ja meidän parhaaksemme. Ja yhteytemme Jeesuksen kanssa uskon kautta takaa turvamme ja myös luottamuksen Jumalan suunnitelmaan. Uskon kautta muistamme myös, että Jeesus hallitsee ja johtaa nyt kaikkea täällä oman kirkkonsa parhaaksi. Tämä totuus valaisee meille Jumalan suunnitelman mittaamattoman ihanuuden. Jumala antakoon meille uskoa ja mielenmalttia luottaa hänen suunnitelmansa toteutumiseen nyt ja iankaikkisesti. 

 

Armollinen Jumala anna meille uskoa lujasti luottaa sinun suunnitelmaasi nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.   

 

________________________________

                                        

Tammikuu 2024

Toimitettu / Meditations

Tammikuu 2. 2022, s 38

 

Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: "Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on! Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Apt 4:24–26.

                               Yhtä julistuksessa

Mitä teet, kun elämässäsi tapahtuu jotain ihanaa? Juhlit sitä jollain tavalla, eikö vain? Kerrot ystäville ja naapureille ts. kuulutat ihanasta uutisesta. Näin tapahtuu myös kristillisen kirkon elämässä. Kun joitain ihanaa tapahtuu, kirkko juhlii sitä, eikä kuinka tahansa vaan ylistäen siitä Jumalaa. 

Mikä sitten on paras tapa ylistää Jumalaa? Eikö se, että julistetaan ts. muistutetaan kuulijoita kaikista ihanista asioista mitä Jumala on tehnyt? Katsokaamme tekstimme esimerkkiä. Kun apostolit Pietari ja Johannes palasivat vankeudesta ja kertoivat mitä oli tapahtunut, seurakunta yksimielisesti julisti, siis muistutti kuulijoita mitä kaikkea ihanaa Jumala on aikaansaanut. Ja tätä he tekivät lainaten Vanhan testamentin toista Psalmia. Seurakunnan välitön reaktio Jumalan antamiin siunauksiin oli kertoa Jumalan profeettojen kautta kaikista ihanuuksista, joita hän on tehnyt.

Ajatellessamme Jumalan ylistämistä, on meillä ikävä kyllä taipumus antaa ajatustemme harhailla. Meillä kun on taipumus kiinnittää huomio siihen mitä olemme itse aikaansaaneet tai olemme valmiita vielä tekemään. Ylistyksestämme voi tulla usein yleisluontoinen ja tautologinen tapa. Lausumme kyllä julki: Jumala on ihmeellinen ja voimallinen, mutta emme sano mihin se perustuu ja miksi hän on sellainen kuin on. Tai mikä vakavampaa, toteammekin ylistyksen kokonaan puuttuvan huuliltamme, jopa usein ja varsinkin kun kohtaamme vaikeuksia menestymisen sijasta. Mutta Jumalan kiitos, Hän antaa tästä huolimatta meille anteeksi, vaikka olemme itsekeskeisiä ja kiitos ja ylistys puuttuvat jopa sekä mielestä että huuliltamme. Tästä kristillinen kirkko antaa ihanan todistuksen miltä kiitoksemme kuitenkin voi näyttää. Myös vastustajiensa edessä, kristillinen kirkko kuuluttaa sitä ihanaa mitä Jumala on tehnyt osoittaen ja todistaen, että Jumalalla on täysi kontrolli kaikesta meidän vajavuuksistamme huolimatta. Mikä siunaus kirkollinen yhteisöllisyytemme onkaan. Näin oli myös Daavidin aikana. Jumala tiesi, että kansa kapinoisi häntä ja hänen Voideltuaan Kristusta vastaan, aivan turhaan. Sillä lupauksen Messias voittaisi kaikki eteen tullevat vastukset ja hankkisi kertakaikkisen voiton koko elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, ja vain meidän tähtemme ja puolestamme. Ja Jumalan, Pyhän Hengen kautta hän yhdistää nyt meidät vajavaiset uskon kautta julistamaan Jumalan ihanista ihmeistä, jotka Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt. 

 

Taivaallinen Isämme, sinä olet kaiken tekijä niin taivaassa kuin maan päällä, ja kaikki on sinun valvovan silmäsi alla. Muistuta meitä yhteydestämme Poikasi Jeesuksen kanssa. Ja auta ylistäen julistamaan ihania ihmeitäsi, jotka olet autuudeksemme tehnyt. Aamen.          

___________________________________

Joulukuu 2023

Toimitus / Meditations

Tammikuu 13. 2022, s.49

Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. (Tiitus 3:4–7).              

                             

                         Jumala pelasti meidät antamalla syntimme anteeksi

 

Lokakuun 14 v 1987 Jessica Mc Clure putosi putkikuiluun Midlandissa Texasissa. Hän oli vasta 18 kuukauden ikäinen vauva. Putken halkaisija oli 20 cm, ja putoussyvyys kuusi metriä. 56 tunnin kovaan poraustyön kuluttua läpi kallion onnistuvat pelastajat vapauttamaan Jessica vauvan putkesta hengissä.

Useimmiten kun kuulemme jonkun pelastuneen onnettomuudesta, on pelastuksen luonne joko kehoa koskeva tai psyykkinen. Esimerkiksi suuresti kunnioitetut palopelastajat, teho-osastojen työntekijät ja lääkärit onnistuvat usein pelastamaan ihmisen kehon puolesta. Mutta pysyvää pelastusta kehon tai psyyken pelastaminen ei voi tuoda lähimmäisellemme; niiden pelastamisella ei voi pelastaa sielua. Mutta kun Jumala pelastaa, hän pelastaa ihmisen hengellisesti. Hän yksin voi pelastaa sielumme. Ja lisäksi, kun sielu on pelastettu, on kehokin pelastettu ja vieläpä ikuiseen elämään! Tästä on Jeesus itse esimerkki ylösnousemuksellaan meidän ylösnousemuksemme esikoisena. Apt 2:31 kirjoittaa: ”Kristus ei ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.”

 

Paavali selittää yhdellä sanalla, kuinka Jumala on meidät pelastanut. Sana on ”vanhurskautettu.” Se on juridinen (oikeusopillinen) termi, joka ilmaisee että ”Jumala on antanut anteeksi syntimme.” Jumala ei pelasta meitä saaden meissä aikaan moraalisen muutoksen, niin ettemme enää tee syntiä. Näemmehän itsekin, että tämä on ilmiselvää. Ajatelkaamme vaikka omia viimepäivien ajatuksia, sanoja ja tekoja. Mitä näet? Syntiä synnin perään Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan. Jos kiellämme, totuus ei ole meissä, sanoo Raamattu. Mutta tästä huolimatta pelastaa Jumala vanhurskauttamalla eli julistaa meidät syyttömiksi. Toisin sanoen, kun teemme syntirikoksen, meidän ei tarvitse sitä itse sovittaa. Kuinka ihmeessä tämä on mahdollista? Niin, pyhä Jumala kyllä tuomitsee jokaisen rikoksemme ilman erotusta! Mutta julistaa samalla tuomioistuimestaan jokaisen Jeesukseen uskovan vanhurskaaksi, vapaaksi synnin syytöksestä. Jeesus sanoo itse Joh 5:24: ”Joka uskoo häneen, joka on minut lähettänyt… ei joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” Syytöksemme on siis jo kumottu! On nimittäin eräs, joka ei koskaan tehnyt mitään rikosta, syntiä. Hän otti päällensä ja sovitti meidän rikoksemme meidän puolestamme – ja koko maailman puolesta – Jumalan Poika, Kristus Jeesus Vapahtaja! Hän riippui ristillä rangaistuna jokaisen ihmisen jokaisen synnin tähden, sinunkin ja minun. Näin olemme nyt Jumalan edessä ikuisesti syyttömät!

Pelastuksesta, jonka Jumala antaa vanhurskauttamalla ei tule koskaan mediasensaatiota siksi, ettei sitä voida nähdä. Mutta kuulla sen voi. Ja se kuuleminen on mitä Jumala vakuuttaa ja selittää Kristuksesta Raamatussa. Mutta eräänä päivänä tulemme myös näkemään mitä vanhurskautus tuo tullessaan. Näemme ja koemme että olemme vanhurskautettuina Jumalan silmissä pyhiä ja saamme vastaanottaa Jeesuksen meille valmistamana paikan, jossa pyhä Jumala itse on. Näemme, että olemme pelastetut helvetin kuopasta ikuiseen vapauteen taivaan kunniaan – sekä sielun että ruumiin puolesta. 

 

Rakas taivaallinen Isämme, kiitos että olet antanut minulle juuri sellaisen pelastuksen, jonka tarvitsen ja saan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Aamen.    

_________________________________

 

Marraskuu 2023

Toimitus / Meditations

 

Tammikuu 12. 2022, s 48

 

Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. (Tiitus 3:4–7).

              

                                          Jumala pelasti meidät kasteessa

Internet on suuri apu- ja tukivoimavarojen lähde. Mutta ehdoton edellytys on, että yhteys sen kanssa on ja toimii, ts. ellei yhteyttä, ei koko internettiä. Moni meistä tuntee varmaan olevansa nykyään hukassa ilman internettiä. Niinpä osaamme arvostaa suuresti tietokoneen ja älypuhelimen hyvää nettiyhteyttä, WI-FI liittymää, valokaapelia yms., koska ne ovat ehdoton edellytys, että yhteys internettiin, tietolähetteeseen on ja toimii. 

 

Tekstissämme apostoli Paavali kertoo, että Jumala, Vapahtajamme, ilmestyi pelastaakseen meidät. Tiedämme, että Hän ilmestyi lihassa (ihmiseksi) kun hän syntyi Betlehemissä. Eikä tämä jumalihmisen, Jeesuksen ilmestyminen päättynyt ennen kuin hän oli suorittanut tehtävänsä loppuun, antanut henkensä ja ottanut se uudelleen takaisin. Tämän tehtävän, lunastustyön hän täytti täydellisesti, ei itsensä vaan meidän ja jokaisen ihmisen tähden.

Mutta, kuinka yksittäinen ihminen täällä voi saada tämän Jeesuksen lunastustyön hyödyn omakseen? Se tapahtuu siten että hänellä on toimiva yhteys kunnossa Jeesuksen kanssa hänen lunastustyöhönsä. Mutta tässä elämässä on jokainen luonnollinen ihminen sikiämisestä asti syntyessään hengellisessä pimeydessä ja eksyksissä, siis ilman yhteyttä Jeesukseen! Ja maallisen kuoleman jälkeen tulevassa elämässä tämän yhteyden puuttuminen Jeesukseen merkitsee ikuista eroa Jumalasta vailla mitään siunauksia eli elämää kyllä, mutta helvetin vaivoissa. Apostoli Paavali onkin hyvin huolellinen selittäessään, kuinka on mahdollista, että sinä ja minä olemme yhdistetyt Jeesukseen, pelastukseemme. Näin Paavali: ”Jumala pelasti meidät uudestisyntymän peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hän runsaasti vuodatti meihin laupeutensa mukaan meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.” Jumala pelasti meidät siis kasteemme kautta, saaden meissä aikaan uudestisyntymisen, Pyhän Hengen kautta uudistuksen. Tätä on Kaste! Jumala vuodatti anteliaasti Pyhän Henkensä ylitsemme kasteessa Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Paavali käyttää tässä kahta sanaa ”uudestisyntyä” ja ”uudistuminen” (uusi elämä) kuvaamaan yksinkertaisesti tapahtumaa, kun saamme uskon, Jeesukseen. 

Kun Pyhä Henki sai aikaan uskon kasteessa, liitti hän meidät yhteen Jeesuksen kanssa hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Ja kun nyt olemme uskon kautta liitetyt Jeesukseen, me saamme omaksemme kaiken mitä hän on meille hankkinut (voittanut): syntiemme anteeksiantamisen, pelastuksen taivaaseen eli iankaikkisen elämän. Pietari kirjoittaa Pyhän Hengen innoittamana: ”Vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena!” (1 Piet 3:21).

Joskus suhtaudumme kenties väheksyen kasteeseemme. Apostoli Paavali tahtookin sanoa, ettemme koskaan voi arvostaa kastettamme liikaa. Miksi emme? Siksi että sen kautta Jumala pelasti meidät kytkemällä meidät uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, ainoaan pelastuksemme apu- ja tukivoimavarojen lähteeseen.    

 

Herrani ja Jumalani, kun syyllisyys käy kimppuuni, opeta minua muistamaan, että sinä pelastit minut jo kasteessani, kun annoit minulle syntini anteeksi. Aamen.     

 

____________________________

 

Lokakuu 2023                                                                                                            

Toimitus / Meditations

Tammikuu 11. 2022, s 47

 

Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. (Tiitus 3:4–7). 

 

              Jeesus pelasti meidät rakkautensa tähden

Motivaatio on tärkeä asia. Motivoituneena saa tehtyä mitä on tarkoitus tehdä. Jos motivaatio puuttuu, tehtävä epäonnistuu tai jää vajaaksi. Kuinka moni onkaan motivoinut itsensä uuden vuoden lupauksella alkaa jumpata enemmän, syömään terveellisemmin ja pudottamaan painoa. Mutta kuukauden päästä motivaatio omaan lupaukseen on kuitenkin hiipunut, ja sen mukana todennäköisesti myös ruokadieetti ja jumppaaminen. 

 

Apostoli Paavali kertoo tekstissämme mikä Jumalaa motivoi pelastamaan meidät kuolemasta synteihimme. Jotta näkisimme asian ytimen, käyttää Paavali tekstimme neljässä lauseessa Jumalan pelastustyön motiivista neljää eri sanaa, jotka ovat toistensa synonyymejä. Jumalan hyvyys, rakkaus, laupeus ja armo. Huomaa että nämä kaikki ovat yhtä aikaa Jumalan ominaisuuksia. Toisin sanoen ne vuosi Jumalasta, joka on niiden lähde meidän pelastukseksemme. Mutta Paavali kertoo myös mikä ei motivoinut Jumalaa meitä pelastamaan. ”Pelasti hän meidät…   ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta”. Meissä ei ollut mitään moraalista laadullisuutta tai hyviä tekoja mitkä olisi motivoineet Jumalaa meitä pelastamaan. Tosin joku voi epäuskossa kutsua joitain ihmisen tekemisiä hyviksi tai vanhurskaiksi, mutta se johtuu siitä, että epäuskoinen voi nähdä vain ihmisen ulkopuolen. Jumala näkee sisäpuolen. Sydämemme on luonnostaan syntinen, kuinka paljon yritämmekään ulkonaisia tekemisiämme kaunistella. Jumalan silmissä me emme tee vanhurskaita tekoja. Tekomme eivät koskaan yllä Jumalan pyhän standardin (vaatimustason) ja täydellisyyden tasolle. 

Mutta juuri siksi, ettemme tee vanhurskaita tekoja, Jumala osoitti meille laupeutensa. Hän sääli meitä syntiemme ja viheliäisen tilamme tähden. Ja niin Jeesus toi Jumalan hyvyyden ja rakkauden näkyvään ruumiilliseen muotoon koko ihmiskunnalle. Hänen uhrikuolemansa ristillä toi meille kaikkein suurimman hyvän mitä ikinä voimme saada. Hän lunasti meidät vapaiksi! Suurempaa rakkautta ei ole eikä kukaan voi koskaan toiselle ihmiselle osoittaa, kuin mitä Jeesus meidän puolestamme oman elämänsä uhrilla osoitti. Ja tämä kaikki yksin armosta. Jumalan pelasti meidät rakkautensa tähden armolahjana meidät, jotka emme sitä ansainneet. Yhtä kaikki, tämä armo Jeesuksessa meidät vanhurskautti kerta kaikkiaan; saimme Jumalan anteeksiantamuksen synneistämme! 

 

Inhimilliset motivaatiot tulevat ja menevät, mutta Jumalan motivaatio pelastukseksemme ei lopu koskaan”. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti” (Ps 136:1). 

 

Herra Jumala, opeta meidät aina luottamaan pelastuksessamme yksin Kristukseen. Aamen.                        

____________________________

Syyskuu 2023                                                                                                             

Toimitus / Meditations

tammikuu 10. 2023.

 

Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

 

    Kolmiyhteinen Jumala on Vapahtajamme

”Kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Nämä sanat lausuttiin, kun sinut kastettiin - jos olet kastettu. Ne kertovat, että Kolmiyhteys toimii täydellisessä yhteistyössä keskenään pelastukseksemme. Kolminaisuuden kullekin persoonalle olemme tottuneet antamaan oman erityistehtävänsä. Isä loi koko universumin. Poika kuoli koko maailman syntien tähden. Ja Pyhä Henki luo uskon Jeesukseen. Nämä lausumat ovat Raamatun mukaiset. Mutta kolmiyhteisen Jumalan tahto on ennen kaikkea, että tunnemme hänet syntisten vapahtajana. Apostoli Paavali kutsuu Jumalaa nimellä ”meidän vapahtajamme” (1 Tim 1:1). Tämä on viittaus Isään Jumalaan. Ja Paavali sanoo myöhemmin saman asian kaksi kertaa: ”Hän (Isä) vapahti meidät” (1 Tim 2:3) ja ”Jumala meidän vapahtajamme (2 Tim 2:10). Pyhä Henki vapahtaa uudestisyntymisen kautta kasteessa (Tit 3:5). Ja Paavali kutsuu Jeesusta Kristusta Vapahtajaksemme todella useita kertoja. Näethän tästä kaikesta, että kolmiyhtinen Jumala on vapahtajamme ja tietenkin siksi, että me tarvitsemme vapauttamista. Ja miksi tarvitsemme? Koska mielessämme liikkuvat aivoitukset ovat katkera todistus tarpeestamme päästä vapaiksi. Tällaisia mielen aivoituksia ovat esim. kateus, pahasuopaisuus, himot ja halut ym. sen kaltaiset pahuudet ja vääryydet. Ja sydämemme on usein pahantahtoisempi kuin mitä olemme valmiit edes myöntämään. Eivätkä sanamme, joita päästämme suustamme, todellakaan tarkoita aina hyvää ja ole puhtaita, kertoaksemme alastoman totuuden itsestämme. Myös tapa, jolla kohtelemme toisiamme voi olla usein hyvin halveksittava. Ajattele nyt, jos meillä tällaisina ihmisinä ei olisikaan Vapahtajaa tästä kaikesta pahasta, mikä olisi ehdoton seuraus? Seuraus olisi, että Jumalan, jota vastaan tällä kaikella teemme syntiä on lausuttava viimeisenä päivänä meille katkera lopullinen kadotustuomio. 

 

Mutta todellinen ihme on, ettei hän tätä kuitenkaan tee! Ja syy siihen on, että kolmiyhteinen Jumala on Vapahtajamme! Hän rakastaa sinua ja minua. Hän on meille hyvä. Eikä Isä Jumalalla ole meitä kohtaan vain tällainen tunne, vaan tämä tilamme sai hänet toimimaan, lähettämään Poikansa maailmaan. Jumalan ihmeellinen rakkaus ja laupeus ilmestyi hänen Pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen ristinpuunsa on nyt meille lohdullinen todistus hänen rakkaudestaan. Jeesus kuoli ristillä meidän syntisten häpeätahrana puolestamme. Näin hän lunasti meidät vapaiksi. Mutta yhtä tärkeää ja keskeistä on, että Jeesus lähetti meille Pyhän Hengen kasteessa pesemään meidät puhtaiksi synnin syytöksistäkin, kutsumaan pelastavaan uskoon, ja antamaan meille uuden, hengellisen elämän.

Tämä pelastuskertomuksemme on täydellinen, kun ymmärrämme että kukin Kolmiyhteyden persoona tekee työtään erikseen luonnollisella ja ainutkertaisella tavalla pelastaakseen meidät. Isä ja Poika ja Pyhä Henki – Jumala on vapahtajamme. Kiitos olkoon Herran Jumalan, vapahtajamme! Hän yksin on kolmiyhteinen Jumalamme, joka on meidät pelastanut vapaiksi. Aamen.

 

Jumala Isä opeta meitä lunastuksessamme synnistä luottamaan Poikaasi Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen uskon omistamiseksi. Aamen.

________________________________

Elokuu 2023                                                                                                               

Toimitus / Meditations

Lokakuu 10. 2021, s 45

 

Kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. (Titus 3:4-7)

                                   

 

                                        Jumala pelasti meidät juuri oikeaan aikaan 

 

Myöhästymisestä seuraa usein vaikeuksia. Se voi aiheuttaa vaikeuksia työssä tai sekoittaa matkasuunnitelmia. Myöhästyminen voi haitata myös vakavasti seurusteluelämää. Ajallaan olo ja täsmällisyys toisaalta voivat olla jopa avain menestykseen. Näin mm taikurin esitys onnistuu ja siitä tulee viihdyttävä. Oikea ajoitus ja täsmällisyys, ovat sellaista mitä esimiehet yleensä arvostavat työelämässä. Ja onhan se myös oikea käytöshyve. Mutta tekstissämme ajoissa tai myöhässä oleminen on erityisen huomion arvoista. Pidämme ajoissa olemista yleensä niin itsestään selvänä, ettei se tule edes mieleemme, muuten kuin jos joudumme sen ”uhriksi”. Mutta Jumala toteutti totisesti meidän pelastussuunnitelmamme ajoittaen sen tarkasti ja täydellisesti. Hän toimi kaikessa ja aina juuri oikeaan aikaan. Ei koskaan hetkeäkään liian myöhään. Näin tekstimme alkaa: ”Kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät”. Ja Paavali kirjoittaa Room 5:6: ”Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä”. Mutta Jumalan täydellinen ajoitus ei ole jotain mitä me omasta puolestamme voisisiemme pitää itsestään selvänä! 

Kun katsomme tekstimme edellisiä jakeita, näemme, millaisia olimme Jumalan tullessa pelastukseksemme. ”Mekin olimme ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme”. (Titus 3:3). Kun me olimme läpikotaisin syntisiä… silloin, juuri silloin ilmestyi meille Jumalan rakkaus ja hyvyys. 

Tätä asiaa on ihanaa tarkastella ja nähdä. Jumala toimi juuri tarkasti ajallaan historiassa, kun hän lähetti Poikansa syntymään Betlehemissä. Poikaa kutsuttiin nimellä Jeesus (Vapahtaja), koska hän syntyi vapauttaakseen meidät synnin orjuudesta. Samoin oli ajoitus täydellinen, kun Jeesus sitten aikuisena ilmestyi Jordan joelle Johanneksen kastettavaksi aloittaakseen julkisen työnsä Kristuksena (voideltu) lunastaakseen meidät synnistä. Jumalan rakkaus ilmestyi oikeaan aikaan, kun Jeesus riippui ristillä kuollen täydellisenä sovitusuhrina jokaisen maailman ihmisen, siis myös sinun rakas lukija syntiesi tähden. Eikä Jumala todella myöhästynyt julistaessaan voiton kolmantena päivänä herättäessään Jeesuksen kuolleista osoittaen suunnittelemansa pelastustyön täydellisesti loppuun täytetyksi.

Mutta asiaan liittyy vielä muuta, mikä kenties koskee tämänkin lukijaa henkilökohtaisesti! Jumala on pelastanut sinut täydellisellä ajoituksellaan antaessaan sinulle uskon Jeesukseen pyhässä Kasteessa Kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Ja ellet ole kastettu tai olet siitä epävarma, niin tiedä että: Raamatussa oleva ”evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi”. Tämä on Jumalan Sana Room 1:16. Ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin, Joh 10:35. Jumala ei unohda ketään, ei odota, ei siirrä tuonnemmaksi, vaan toteuttaa pelastuksen uskon kautta kunkin tämän kuluvan elämän aikana. Ja hän varmista lopullisen ajoituksen myös täydellisesti, kun hän vie omansa tykönsä taivaaseen. 

 

Herra, kiitos pelastuksestasi oikeaan aikaan. Anna pian pelastus myös niillekin, joilla sitä ei vielä ole. Aamen. 

_______________________________

Heinäkuu 2023

Toimitus / Meditations,

Tammikuu 8 2023, s 44.

 

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta (Gal 4:4-7).

                                                         Jumalan perillisiä

Maailman johtavat varallisuusasiantuntijat sanova, että varallisuuden suuri uusjako on alkanut. Suuret ikäluokat vanhenevat ja ovat alkaneet testamentata perillisilleen arviolta 30 biljoonan dollarin omaisuuserää. Mutta, vaikka koko tuo 30 biljoonan omaisuus tulisi yksin meidän osaksemme, ei meillä olisi lähestulkoonkaan sitä omaisuutta minkä Jumala on meille Poikansa kautta antanut. 

Koska olemme Jumalan poikia uskon kautta Jeesukseen, olemme samalla Jumalan perillisiä. Ja Jeesus kertoo kuinka paljon Jumalan perilliset saavat kerran periä. Silloin (viimeisellä tuomiolla) Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville eli perillisilleen: ”Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti” (Matt 25:34). 

Perintö on aina lahja. Mutta omaisuuttaan testamenttaava ei ole millään muotoa velvollinen jakamaan omaisuuttaan. Samalla tavalla on meidän taivaallinen perintömme täysin antajansa lahjaa. Ja se on aivan varmasti meidän, sillä Jumala muutti orjan asemamme pojan, siis perillisen asemaksi. Se on meidän, koska Jeesus tuli meidän lain alaisten sijaiseksi uhraten pyhän elämänsä ja lunastaen meille Jumalan pojan aseman. Uskon kautta Jeesukseen olemme nyt totisesti Jumalan poikia ja perillisiä.

Monia perintöjä myös hävitetään tai menetetään eri tavoin. Bisnekset voi mennä huonosti. Ja varkaat ja huijarit tekevät jatkuvasti työtä erottaakseen sukulaisinakin perilliset näiden oikeutetusta perinnöstä. Mutta näin ei voi käydä meidän perintömme kanssa. Se on mahdotonta. Apostoli Pietari kirjottaa ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista ylösnousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten” (1 Piet 1:3,4). Jumalan poikina meillä on varma perintö, joka on suuri Hänen perintönsä, kirkkaus hänen pyhissään”, kirjoittaa Paavalikin (Ef 1:18). 

 

Taivaallinen Isämme, kiitos että lähetit oman Poikasi, niin että me hänessä olemme sinun poikiasi ja ikuisen valtakuntasi perilliset. Aamen. 

 

____________________________________

  

Kesäkuu 2023

Toimitus / Meditations,

7. tammikuuta 2022 s 43.

 

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme pojan (lapsen) asemaan. Ja koska te olette poikia (lapsia), on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" (Gal 4:4-6). 

                                                           Adoptiopoikia

Mitä yhteistä on keksijä Steven Jobsilla, USA:n entisellä presidentillä Gerald Fordilla, ja Etelä Afrikan kuuluisalla kansanjohtajalla Nelson Mandelalla? Heidät kaikki oli adoptoitu. Myös muinaisten roomalaisten keskuudessa oli adoptointi käytössä. Jeesuksen syntymän aikaan hallinnut Rooman keisari Augustus oli Julius Cesarin adoptiopoika. 

 

Uuden nimen myötä adoptio antaa adoptoidulle uuden statuksen, aseman. Meidän oma entinen asemamme ei totisesti ollut lupaava. Emme syntyneet uskoviksi Jumalan perheeseen, vaan synnyimme syntisiksi: ”olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin” (Ef 2:3). ”Olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle” (Gal 4:3). 

Yhtä kaikki, uskon kautta Jumalan Poikaan on Jumala antanut meille uuden aseman: meistä on tullut Jumalan poikia. Ennen meillä oli erilaisia asemaamme kuvaavia nimityksiä kuten orja, kapinallinen ja synnintekijä. Nyt Jumalan adoptoimina olemme poikia. Asian laajemman ymmärtämisen tähden käyttävät jotkut Raamatun käännökset tässä mieluimmin nimitystä lapsi kuin poika. Mutta juuri tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että nämä galatalaiskirjeen jakeet tarkoittavat, poika sanasta huolimatta, sekä miestä että naista. Apostoli puhuu tässä molemmista sukupuolista yhdessä sanoessaan: ”Te olette poikia”. Tällä sanonnalla hän painottaa jotain hyvin tärkeää totuutta. Muinaisissa yhteiskunnissa vain pojat olivat perillisiä. Mutta nyt Jumalan adoptoimina poikina on sekä uskoville miehille että uskoville naisille annettu pojan kaikki etu- ja erikoisoikeudet käsittäen myös oikeuden perintöön. Paavali kirjoittaa Gal 3:28: ”Ei ole tässä … miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

Toinen etuoikeus, jonka Jumala on antanut meille pojilleen, on rukoilemisen etuoikeus. Me olemme itse kukin olleet syntyessämme erotetut Jumalasta syntiemme tähden. Nyt meillä on kasteen kautta pääsy taivaallisen Isämme valtaistuimen tykö. Ja voimme puhutella häntä ”rohkeasti ja täydessä luottamuksessa kuin rakkaat lapset armasta Isäänsä ” (Lutherin Vähä Katekismuksesta). Ja oikealta, tosi Isältämme ”… saamme laupeuden ja löydämme armon avuksemme oikeaan aikaan (Hepr 4:16). 

Adoptio, jota meidänkin maassamme nykyäänkin menestyksellä yhä tehdään, voi olla pitkä ja kallis prosessi. Mutta meidän adoptiomme Jumalan pojiksi sen sijaan ei ole maksanut meille mitään. Isämme teki kaiken lähettämällä oman Poikansa lunastamaan meidät itselleen. Ja lähetti myös pyhän Hengen sydämiimme ohjaamaan meitä ja tunnustamaan, että Hänen armorikkaan adoptionsa tähden voimme kutsua häntä sanoen: ”Abba, Isä”.           

 

Abba Isä, kiitos että olet adoptoinut meidän pojiksesi! Aamen        

________________________

Toukokuu 2023

Toimitus / Meditations,

tammikuu 6.  2022 s. 42

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen lunastamaan lain alaiset (Gal 4:4,5)

 

                                                    Lunastamaan lain alaiset

Orjuuden pahuutta on maailmassa yhä edelleen. Christian Human Rights järjestö raportoi hiljan lunastaneensa Afrikan Sudanin valtiossa orjuudesta yli 100.000 ihmistä. Maailman tuolla alueella yhden orjan lunastushinta on noin 50 dollaria, eli kahden vuohen hinta. 

 

Ennen uskon saamista Jeesukseen, me olimme kaikki orjia nim. synnin orjia. Olimme perkeleen vankeja ja sellaisina sidotut ja tuomitut iankaikkiseen kuolemaan kirouksen vuoksi, jonka Jumalan pyhä laki langettaa. Vaikka emme olekaan syntyneet Mooseksen lain alaisina, olemme yhtä kaikki syntyneet synnissä syntisiksi, Jumalan lain alle. Jumalan lain käskyt koskevat näin meitä jokaista ja laki sanoo tiivistetysti näin: ”Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi”. Vaikka tämäkin käsky on helppo lausua, on totuus, ettei kukaan meistä kykene pitämään lakia täydellisesti, niin, ei edes yhtä ainoaa. Kun rehellisesti arvioimme elämäämme Kymmen käskyn valossa, niin kuin meidän pitää, paljastuu ettemme ole rakastaneet Jumalaa emmekä lähimmäisiämme niin kuin laki vaatii. Ja apostoli Paavali kirjoittaakin (Gal 3:13): "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee." 

Mutta juuri tästä syystä on Jumala suuressa armossaan puuttunutkin asiaamme ja: ”lähetti Poikansa lunastamaan lain alaiset”. Paavali käyttää tässä kirjeessä jo aikaisemmin sanaa lunastaa. Hän kertoo: ”Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme”. Jo Mooseksen laki julisti selvin sanoin, "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu". Tämän Paavali kirjoittaa galatalaisille edellisen (3:13) lauseen edellä. Tapa, jolla Jeesus surmattiin ei suinkaan ollut mikään sattuma. Hän kuoli puuhun ripustettuna Raamatun ilmoituksen mukaisesti ja tiettyä tarkoitusta varten, joka on, että hän pyhän henkensä uhrilla lunastaisi meidät vapaiksi kirouksestamme. Ja Jumalan pyhä Poika kärsi rangaistuksen puolestamme lunastaen meidät vapaiksi ikuisesti. Tämä Jeesuksen lunastustyön siunaus on yhä varma ja tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, niin juutalaiselle kuin pakanalle. Niin kuin myös apostoli Paavali kirjoittaa (Gal 3:14): ”että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanainkin osaksi”. Aina kun vietämme loppiaista ja tietenkin muutoinkin, saamme Johannes Kastajan isän Sakariaan tavoin iloiten ylistää: "Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen” (Luuk 1:28). Me todella olimme kerran orjia, mutta nyt olemme Jeesuksen kalliin lunastustyön kautta vapaita Jumalan lapsia iankaikkisesti. Usko se niin saat elää. 

 

Kunnian Herran, Daavidin Poika, voideltu iäisen valtakunnan antanut on! Hän, Jeesus Kristus pois otti sorron, kuoleman, vapauteen orjat osti, synnit poisti, nyt Jumalan vanhurskaus hallitsee! Aamen

bottom of page