24112935-800x_.jpg

Kuukauden sana

AAMEN HERRAN SANA

Elokuu 2022

Toimitus / Meditations

lokakuu 10. 2021, s 45

Fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja kiusaten häntä he kysyivät häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa. Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä Mooses on teille säätänyt?" He sanoivat: "Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon." Niin Jeesus sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen (Mark 10:2-5).

 

                                   Jeesus vastaa testikysymyksiin Jumalan Sanalla

 

Jeesukselle tehtiin usein kysymyksiä joilla hänet haluttiin panna testiin. Tällä kertaa fariseukset todella ajattelivat saavansa hänet kiikkiin eräässä avioliittoa koskevassa kysymyksessä. Jos Jeesus vastaisi että avioero on Jumalan lain mukainen toimi, he voisivat syyttää ettei hän kunnioita Jumalan säätämää avioliitto instituuttia. Jos taas hän sanoisi että on väärin erota, he voisivat syyttää hänen opettavan vastoin Jumalan Moosekselle antamaa lakia (että avioliitto on elinikäinen liitto). Näytti todella kuin Jeesus olisi ajettu nurkkaan josta ulospääsyä ei ole.

 

Niinpä saamme vain hämmästellä Jeesuksen tyyntä vastausta, jonka hän esitettyyn, muka kiperään ja hänelle ansaksi tarkoitettuun kysymykseen antaa. Vastauksessa, päivän tekstissämme, Jeesus yksinkertaisesti referoi Jumalan Sanaa. Ei hän tässäkään tilanteessa suinkaan yritä laistaa tehtyä kysymystä, vaan menee yksinkertaisesti kaikkien kysymysten ja niiden vastausten alkulähteelle. Hän tekee kysyjille vastakysymyksen: mitä sellaista Jumalan Sana sanoo jolla hän voi heille selittää Jumalan tahdon tässä heille kiperässä asiassa? Näin tehdessään Jeesus vastaa fariseusten hänelle tekemään, testiksi tarkoitettuun, kysymykseen tavalla johon he eivät kykene mitään väittämään vastaan. Vastaus, Jumalan Sana tukkii heidän suunsa.

 

Samoin epäuskoinen maailmamme testaa usein kristittyjen uskoa. Ja ne kohdistuvat usein nimenomaan kristittyjen perheiden koteihin. Näin tapahtuu erityisesi siksi että perheittemme lapset ja nuoret ovat aina alttiit maailman antikristillisten ideoiden ja filosofioiden hyökkäyksille. Maailma hyväksyy ja myös tukee kaikenlaisia niin sanottujen totuuksien versioita, paitsi kun kyseessä on se ainoa oikea totuus, joka löytyy vain Jumalan Sanasta. Taistelu maailman esittämien ”totuuksien” ja Jumalan Sanan, Raamatun, totuuksien välillä kiihtyy ajassamme yhä enemmän. Ja tästä seuraa että erityisesti lasten ja nuorten kristityt vanhemmat ja opettajat haastetaan opettamaan Jumalan Sanan mukaista totuutta niille joille maailma pyrkii opettamaan Jumalan Sanan vastaista. Tämän haasteen tuntee totisesti moni kristitty vanhempi kodissaan. Ja samoin tuntee jokainen kristitty suurta myötätuntoa tätä perheiden vastuunalaista kasvatustyötä kohtaan. Tosin heille olisi helpompaa ”luistaa” aikamme haasteiden edessä, sulkea silmät ja korvat kun omaa uskoa ja sen tuomaa vastuuta vastaan hyökätään. Mikä siis avuksi?

 

Oppikaamme Jeesukselta kohtaamaan eteemme tulevat haasteet seuraamalla Vapahtajamme toimintamallia. Etsiessämme vastauksia menkäämme aina Jumalan Sanaan. Ja kiittäkäämme aina  ensin Jumalaa evankeliumista jonka hän on meille ilmoittanut:  että syntimme ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä, hänen jonka kautta Jumala vahvistaa meitä kestämään myös eteemme tulevat testit ja haasteet joita maailma ja oma lihamme uskollemme tuo. Oppikaamme luottavaisin mielin kuulemaan ja opiskelemaan Jumalan erehtymätöntä Sanaa, niin että kun testit ja koetukset meihin kohdistuvat, olemme valmiit tyynesti osoittamaan Sanaa jossa Herramme aina ja erehtymättä antaa vastaukset lupauksensa mukaan.                                   

 

Herra auta muistamaan apostolin sana kun uskoamme testataan ja koetellaan, 1 Piet 3:15:  

”Pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on”. Aamen.

Heinäkuu 2022

Toimitus / Meditations,

Syyskuu 1. 2018 s. 93

 

Jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi (sisarellasi) on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi (Matt 5:23,24)

 

                                                Vaakasuora tunnustaminen

Edellä olemme keskittyneet syntien tunnustukseen uskovien ja HERRAN välisessä, pystysuorassa suhteessa. Siinä olemme syyllisinä pyhän lain edessä anoen Jumalalta armahdusta. Ja Jumala vastaa meille vakuuttaen anteeksiantamuksen Sanansa kautta. Ennen kuin jätämme syntien tunnustusta koskevan kysymyksen on todettava että syntien tunnustus elämässä vaakasuorissa suhteissamme on yhtä tärkeää. Jeesus kehottaa tunnustamaan tekemämme vääryydet toisillemme sanoen: Anteeksi pyytäkää ja anteeksi antakaa toisillenne (Matt 18:32s). Eikä tämä tarkoita oman mielen hiljaisuudessa tapahtuvaa, vaan konkreettista toimenpidettä. Tämä vaakasuora anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen tekee täällä koko yhdessä elämisen rauhassa mahdolliseksi. Kristityssäkin yhteisössä elämme jokainen syntisinä syntisessä maailmassa. Ja myös satutamme toisiamme tai teemme muuta vääryyttä joka päivä ajatuksin, sanoin ja teoin. Jotkut näistä loukkauksista tai muista vääryyksistä voivat olla vähäisiä, jopa tahattomia. Toiset taas suuria, jopa tarkoituksella tehtyjä. Päivän tekstissä Jeesus opettaa meitä nöyrtyen tunnustamaan syntimme toisillemme ja etsimään anteeksiantamusta toinen toisiltamme pyrkiessämme elämään keskenämme rauhassa. Onhan tämä pyrkimys kai sentään uskovissa aito, vai kuinka?     

Vaakasuoran tunnustamisen tärkeyden Jeesus havainnollistaa tekstissämme esimerkillä: Eräs uskova on tuomassa lahjaansa Herran huoneeseen eli tulossa jumalanpalvelukseensa. Mutta valmistautuessaan uhraamaan lahjaansa hän muistaa että hänellä ja eräällä ystävällä on keskenään selvittämätön erimielisyys. Jeesuksen sana ”jotakin sinua vastaan”on tarkoituksellisesti yleinen sanonta. Rikkomus (loukkaus) voi olla varomaton sana, tai tyly (epäystävällinen) teko, tai ehkä yritys hyötyä toisesta. Jos uskovien keskinäiset suhteet on kireät, on itse kunkin ensimmäisenä syytä katsoa omaa sydäntään ja arvioitava rehellisesti oma asenteensa, omat sanansa ja tekemisensä. Ja Jeesus sanoo, että kireän henkilösuhteen korjaaminen tunnustamalla syntinsä sille jota on loukannut on tärkeämpää kuin lahjan tuominen Herralle, siis osallistuminen jumalanpalvelukseen. Jumalanpalvelus ei ole Jumalan mieleen jos osallistuja hautoo sydämessään jotain tehtyä ja tunnustamatonta vääryyttä lähimmäistään kohtaan. ”Jätä lahjasi”, sanoo Jeesus ja jatkaa: ”Käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi”.

 

Sellaiset sanat kuin ”olen pahoillani” ja ”anna anteeksi” eivät irtoa meistä helpolla. Syntinen ylpeys kun ei halua hyväksyä itsesyytöstä. Mieluimmin yritämme aina keksiä teoillemme hyväksyttäviä tekosyitä ja perusteluja. Samoin ei ylpeytemme tahdo taipua antamaan anteeksi, kun joku sitä meiltä pyytää. Sillä, että Jumala antaa meille meidän omat syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden ja julistaa sen pystysuorassa suhteessamme häneen, hän samalla kannustaa ja tukee meitä etsimään lähimmäistemme anteeksiantamusta ja antamaan heille anteeksi, vaakasuorissa suhteissamme. 

 

Herra, ensin puhdista minusta sielun syvä musta, ja estä mielen katkeruus ja tuska;

sitten elämäni sido rakkautesi köysin rauhaasi jakamaan jonka sinussa löysin. Aamen.